فیلم های Assassin’s Creed II ساخته می شود.

نوشته شده توسط امیر رضا عدالت در 21 اسفند 1388. در بخش : گیم - اخبار داغ

3 فیلم کوتاه از Assassin’s Creed II در دست ساخت است و به وسیله Ubisoft عرضه می شود داستان فیلم های مربوط به زمان قبل از اتفاقات بازی Assassin’s Creed II می باشد و گفته شده داستان روایت پدران EZIO می باشد

assassins-creed-ii

assassiniimovie

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت نمایید. ایمیل :