5 پریز در یک پریز

نوشته شده توسط محمد مجربی در 09 مهر 1389. در بخش : متفرقه - فناوری در ساخت

561291258470551

در نگاه اول این پریز همانند دیگر پریزها است اما این پریز همزمان میتواند برای 5 وسیله متفاوت دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. Relogicیک پریز ساده در عین حال متشکل از 5 پریز را در اختیار شما قرار میدهد تا دیگر نیاز نداشته باشید که در سرتاسرخانه سیم کشی داشته باشید یا مدام دنبال جعبه تقسیم بگردید.4 پریز متحرک دیگر با امنیت در داخل دیوار باقی میمانند تا وقتی نیاز شد فقط با یک حرکت انگشت در آماده استفاده شوند.این وسیله جمع و جور موجب صرفه جویی در وقت و انرژی شده و موجب زیبایی منزل شما شده و میتواند وسیله مفیدی برای شما باشد.

ادامه تصاویر و توضیحات در ادامه مطلب

561291258470526

561291258470532

561291258470535

561291258470551

561291258470553

561291258470560

561291258470568

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت نمایید. ایمیل :