پس زمینه هایی با موضوع ویندوز هشت

نوشته شده توسط نیما مالکی در 19 اسفند 1390. در بخش : عکس - مقالات

Windows-8-Wallpapers-Metro

امروز قصد دارم تا چندتا تصویر پس زمینه با موضوع ویندوز ۸ را برایتان قرار دهم. این تصاویر در دو سایز ۱۰۸۰*۱۹۲۰ و ۷۶۸*۱۳۶۶ موجود میباشند.

Windows-8-Wallpaper-Cascading-Tiles 

دانلود سایز ۱۰۸۰*۱۹۲۰

دانلود سایز  ۷۶۸*۱۳۶۶

Windows-8-Wallpaper-Spiralling-Tiles

 

دانلود سایز ۱۰۸۰*۱۹۲۰ 

دانلود سایز  ۷۶۸*۱۳۶۶

Windows-8-Wallpaper-Tile-Room

 

دانلود سایز ۱۰۸۰*۱۹۲۰ 

دانلود سایز  ۷۶۸*۱۳۶۶

Windows-8-Wallpaper-Tiles-2

 

دانلود سایز ۱۰۸۰*۱۹۲۰ 

دانلود سایز  ۷۶۸*۱۳۶۶

Windows-8-Wallpaper-Tiles-3

 

دانلود سایز ۱۰۸۰*۱۹۲۰ 

دانلود سایز  ۷۶۸*۱۳۶۶

Windows-8-Wallpaper-Tiles-4

 

دانلود سایز ۱۰۸۰*۱۹۲۰ 

دانلود سایز  ۷۶۸*۱۳۶۶

Windows-8-Wallpaper-Tiles

 

دانلود سایز ۱۰۸۰*۱۹۲۰ 

دانلود سایز  ۷۶۸*۱۳۶۶

Windows-8-Wallpaper-Windows-7-Spin-Off-2

 

دانلود سایز ۱۰۸۰*۱۹۲۰ 

دانلود سایز  ۷۶۸*۱۳۶۶

Windows-8-Wallpaper-Windows-7-Spin-Off-3

 

دانلود سایز ۱۰۸۰*۱۹۲۰ 

دانلود سایز  ۷۶۸*۱۳۶۶

Windows-8-Wallpaper-Windows-7-Spin-Off-4

 

دانلود سایز ۱۰۸۰*۱۹۲۰ 

دانلود سایز  ۷۶۸*۱۳۶۶

Windows-8-Wallpaper-Windows-7-Spin-Off

 

دانلود سایز ۱۰۸۰*۱۹۲۰ 

دانلود سایز  ۷۶۸*۱۳۶۶

توسط RSS یا ایمیل مطالب جدید را دریافت نمایید. ایمیل :